Kanalen starter på den anden side af terassen -set fra øst
.
Fjernet sydside af kanal set fra syd
.
Spang med vinkeljern og fliser set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270771
Sted- og lokalitetsnummer
160601-302
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2707:71 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Engvandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 360 m lang. Kanalen er ca. 1 m dyb, 1 m bred i bunden og 2,5-3 m bred i toppen. Langs kanalen findes et tilhørende dige. Ca. 245 m fra fortidsmindets vestlige afslutning er fjernet en del af kanalens sydlige side (længden på det fjernede stykke er 5 m).

Undersøgelseshistorie

2017
Museal berejsning - Sydvestjyske Museer360 meter langt stykke af engvandingskanalen. Kanalen er her i snit omkring 1 meter dyb, 1 meter bred i bunden og 2,5-3 meter bred i toppen. Omkring 110 meter fra kanalstykkets vestlige afslutning er der en spang bestående af to vanger af vinkeljern belagt med havefliser (40x40cm). Spangen var 3 meter lang og 43 cm bred. Omkring 245 meter fra vestenden, nedenfor et sommerhus, på dettes østside, er 5 meter af kanalens sydside er fjernet i forbindelse med anlæg af nu ubrugt skovsti.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links