Den bevarede kanal set fra vest
.
Hvor det bevarede kanalstykke slutter set fra øst
.
Overløbsbassin set fra Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270770
Sted- og lokalitetsnummer
160601-301
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1967 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1967 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2707:70 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Engvandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 363 m lang. Kanalen er ca. 0,8 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred i toppen. Langs kanalen findes et tilhørende dige. Ca. 110 m fra fortidsmindets vestlige afslutning findes syd for kanalen og i tilknytning hertil et overløbsbassin. Bassinet er ca. 38 m langt (Ø-V) og ca. 11 bredt (N-S). Digerne omkring bassinnet er omkring 0,8 m høje. Ca. 220 m fra fortidsmindets vestlige afslutning findes en afløbskanal, der fører ud til vandingsbede syd for kanalen. Arealet er ca. 80 m langt (Ø-V) og ca. 23 m bredt (N-S).

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske Museer363 meter langt kanalstykke. Kanalen er her ca. 80 cm dyb, 1m bred i bunden og 3 meter bred i toppen. 110 meter fra kanalstykkets vestlige afslutning ligger der et formodet overløbsbassin tilhørende kanalen. Det kan ses på ortofotos fra 1954, og et tilsvarende i den østlige del af matr2a Harrild by, Ejstrup er i dag fjernet. Bassinnet danner en retvinklet trekant, hvor kanalsiden udgør hypotenusen. Den korte, vestlige side er 13 meter lang og den lange sydside er 40 meter. Indløbet mod øst er en meter langt, hvor toppen af syddiget er 30 cm lavere end det omkringliggende dige. Udløbet mod vest er 3 meter langt og 20 cm lavere end det omkringliggende dige. Digerne omkring bassinnet er omkring 80 cm høje. I skellet mellem matr 8a og 8f, Harrild By, Ejstrup, ligger der en afløbskanal, der har ført ud til vandingsbede, der stadigvæk kan ses på ortofotos af matr 8f. En moderne træbro går over hovedkanalen ved de gamle vandingsbede Afløbskanalen går ud fra kanalens sydside og kan følges over 5-10 meter. Afløbet er i hovedkanalens sydside 3 meter bred i toppen af diget, og godt ½ meter i bunden. Stykket der kan følges udenfor hovedkanalen er ca ½ meter bredt.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links