Den uopfyldte kanal set fra vest
.
Den opfyldte kanal ud mod Dørslundvej
.
Opfyldte del af kanalen ud for lågen - set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270772
Sted- og lokalitetsnummer
160601-299
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1967 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1967 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2707:72 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Engvandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 127 m lang. Kanalen er op til 0,4 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred i toppen. Kanalen er enkelte steder delvis opfyldt. Langs kanalen findes et tilhørende dige. Der er enkelte bevarede vandingsskot.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske Museer127 meter langt kanalstykke, der er helt eller delvist opfyldt flere steder. Kanalen er opfyldt fra kanten af Dørslundsvej og 34 meter mod øst, hvor kun 20 cm af norddiget kan erkendes i landskabet. Herefter er kanalen 3 m bred i toppen, 1 m bred i bunden og 40 cm dyb. Der er en 6 meter bred opfyldning ud for lågen ind til området. Herefter er der et stykke hvor syddiget mangler over en strækning på 6 meter. Lidt længere mod øst er der et hak på 2 meter i toppen og ½ meter i bunden. Kunne tolkes som et gammelt vandingsskot, men kræver historisk verifikation. Ca 27 meter øst for det første skot findes et hak i syddige – 3 meter i top og 1 meter i bund, der også er et gammelt vandingsskot.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links