Bevaret kanalstump set fra vest
.
Bevaret kanalstump set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270775
Sted- og lokalitetsnummer
180301-81
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1954 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1954 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2707:75 Del af Ejstrup og Skibild Vandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 15 m lang, ca. 2 m bred og ca. 0,5 m dyb.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerCa. 15 meter langt bevaret stykke af kanalen beliggende i østenden af et krat, startende ca 10 meter vest for krattets østside. Kanalen er her ca ½ meter dyb, og knap 2 meter bred i toppen. Sydsiden er lidt lavere end nordsiden, og afslutningerne af stykket bærer præg af at kanalen er blevet fyldt op.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links