Kanalstykkets vestligste afslutning set fra vest
.
Overkørslen set fra SV
.
Kanalstykkets vestlige afslutning
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270773
Sted- og lokalitetsnummer
160601-300
Anlæg
Grøft (afvanding), Nyere tid (dateret 1884 e.Kr. - 1967 e.Kr.); Kanal, Nyere tid (dateret 1874 e.Kr. - 1967 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 2707:73 Kanal. Del af Ejstrup og Skibild Engvandingskanal. Engvandingskanalen er ca. 117 m lang. Kanalen er op til 0,7 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred i toppen. Langs kanalen findes et tilhørende dige. Ca. 20 m fra fortidsmindets østlige ende er kanalen opfyldt over 7 m, og 10-15 m fra vestenden er et gennembrud i syddiget på 3 m.

Undersøgelseshistorie

2017
Museal besigtigelse - Sydvestjyske Museer117 meter langt stykke af kanalen, der snor sig gennem en skov/kratbevoksning. Kanalen er her omkring 60-70 cm dyb, 3 m bred i toppen og ca 1 meter bred i bunden. Godt 20 meter fra østenden er kanalen er opfyldt over 7 meter ved gammel overkørsel til for længst nedlagt sandgrav, og 10-15 meter fra vestenden er der et gennembrud i syddiget på 3 meter.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Kanal

Kanaler er nedgravede og oprindelig vandfyldte render af forskellig størrelse og længde og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er kanaler til transport af varer eller vand, engvandingskanaler, afvandingskanaler i Vadehavet og kanaler til brug for skibstransport. Mange kanaler er desuden anlagt i forbindelse med mølledrift. Kanalerne stammer fra vikingetiden og frem til i dag. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links