Bussen til Gram kommer kørende ad Kongevej ind mod byen fra sydvest og rammer den ene af byens centralt beliggende rundkørsler. Kongevej fortsætter mod øst og rummer på stykket frem mod den anden rundkørsel størstedelen af byens butiksliv.
.
Befolkningsudviklingen i Gram 1921‑2020.
.
Det centrale Gram, 2020. Østergade, Kongevej og Torvet er byens forretningsområde. Dagligvarer kan handles i supermarkeder på Fabriksvej og på Østergade. Gram Fritidscenter rummer foruden idrætsfaciliteter også bibliotek, borgerservice og turistbureau. Ved Gram Kirke nordvest for bymidten er anlagt en mindelund med et monument over sognets faldne under 1. Verdenskrig. Over for Gram Slot i byens nordlige del ligger Den Holstenske Lade. Uden for kortet på Lergravsvej ligger museet Gram Lergrav.
.
Befolkning og areal i Haderslev Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2020).
.

Gram har en befolkning på 2.549 og et areal på 2,2 km2. Byen ligger i et naturskønt område på kanten af Gram Bakkeø lige syd for hedesletten, der gennemstrømmes af Gram Å. Torvet er byens trafikcentrum, hvor hovedvejen mellem Haderslev og Ribe krydses af Slotsvej og Kongevej, der fører mod hhv. Rødding og Toftlund. Fra Gram er der ca. 31 km til Haderslev og 20 km til Ribe.

Grams bymidte ligger ved Kongevej og Torvet med forretninger og servicebutikker, mens dagligvarer handles i et lavprissupermarked på Fabriksvej, hvor Gram Tæppefabrik tidligere lå, og på Østergade.

Lokalt betjenes beboerne i borgerservice, der ligger på Stadionvej sammen med biblioteket og Gram Fritidscenter, mens det gamle rådhus ligger tomt hen ved Kongevej-Rådhusstræde. Gram, der oprindelig bestod af to byer, var allerede tidligt velforsynet med infrastruktur i form af jernbane og to stationer. Stationerne er væk, men dele af banetracéet findes fx mellem Torvegade og Åvej.

Byudviklingen skete indtil de første årtier af 1900-tallet mest langs landevejene, men i 1930’erne blev området mellem Østergade og Østervej udbygget med villaer og enfamilieshuse. Et nyt boligkvarter udviklede sig på hver side af Brockenhuus-Schacksvej i 1970’erne og 1980’erne, og den seneste byudvikling med stikveje og grønne stiområder foregår mellem Ribe Landevej og Kongevej.

Byens erhvervskvarterer ligger omkring Industrivej syd for byen, hvor den nok mest kendte af byens industrivirksomheder, Gram Tæppefabrik, ligger, nu med navnet Ege Carpets, Gram. I byens nordøstlige del ligger Gram Slot. Slotsarealet med parken og slotssøen er en del af Grams grønne områder sammen med Storskov nord for byen. På Slotsvej, der fører til slottet, findes det forhenværende sygehus med lægeboliger på Slotsvej i smuk Bedre Byggeskik-stil. Komplekset, der er opført af Peder Gram 1925‑37, udgør en særlig arkitektonisk helhed.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1231, hvor det optræder i formerne Graam og Gramæheret. I senere kilder findes det som Graam (1285) og Gram (1398). Da de ældste former viser et langt /ā/, må navnet være sammensat af adjektivet grå og det gammeldanske substantiv hēm (»hjem, bebyggelse«), med den samlede betydning »den grå bebyggelse «. Navnet kan tænkes at referere til den omkringliggende bevoksnings farve.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer