Befolkningsudviklingen i Toftlund 1921-2020.
.
Det centrale Toftlund, 2020. Kortet antyder den ældre bys tilnærmelsesvis trekantede form, dannet af Ribevej, Koldingvej og hovedgaden Vestergade-Østergade. Nord herfor ligger Toftlundhallerne og Stadion ved siden af Toftlund Skov. Umiddelbart syd herfor ligger uddannelsesinstitutionen STUK. Byens folkeskole, distriktsskolen Toftlund Skole, ligger i kortudsnittets sydligste del.
.
Toftlunds butiksliv er koncentreret i den nordligste del af Søndergade, hvor den støder op til gadeforløbet Vestergade-Østergade. Mod syd løber Søndergade ud i Koldingvej, hvor der mod nord er forbindelse til Kolding og mod syd til Tønder.
.

Toftlund har en befolkning på 3.242 og et areal på 2,9 km2. Byen ligger på bakkeøen af samme navn og gennemskæres af vejen mellem Tønder og Kolding, der i rundkørslen syd for byen mødes med vejen til Ribe. Nær byens nordlige grænse findes dens hovedstrøg, de sammenhængende Vestergade og Østergade med handelsliv. Hvor disse går over i hinanden, udgår Søndergade, i sin tid byens væsentligste, idet den forbandt de to bysamfund, Toftlund i nord med kirkebyen Herrested i syd. Især vest for byen findes en del større skovområder, bl.a. Stensbæk Plantage, Lindet Skov og Hønning Plantage. Toftlund ligger ca. 30 km fra Tønder, 42 km fra Kolding og 25 km fra Ribe.

Byen er især kendt som en skole‑ og undervisningsby. Foruden distriktsskolen findes uddannelsesinstitutionen STUK samt Musik‑ og Teaterhøjskolen. Nord for Vestergade‑Østergade formidler idrætscenteret overgangen til Toftlund Skov. Øst herfor ligger et golfcenter. Byen er præget af udstrakte villakvarterer, især fra tiden efter 2. Verdenskrig.

Toftlund har bredt sig på den anden side af Koldingvej, hvorved byens areal er fordoblet. I den nordlige del af det nye byområde breder industri og andre pladskrævende erhverv sig, mens den sydlige del især omfatter betydelige parcelhusområder.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1510, hvor det optræder i formen Tofftlund. I senere kilder findes det som Tofftlunt (1542) og Tofftlundt (1580). Navnet er sammensat af substantiverne toft »indhegnet bebyggelsesareal« og lund »lille skov«, med den samlede betydning »den lille skov ved bebyggelsesgrunden«. Toftlund har muligvis afløst Herrested som både landsby og sognenavn omkring år 1500, eventuelt fordi den gamle kirkelandsby da var brændt ned; Herrested anvendtes dog fortsat som sognenavn endnu i 1700-tallet.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer