Befolkningsudviklingen i Bredebro 1921-2020.
.
Bredebro set fra nord mod syd. Forrest i billedet ses ECCOs fabrikker, og bag disse spreder byen sig. Brede Kirke ses yderst til venstre, og jernbanen løber mod sydvest gennem hele byen og med Bredebro Station ca. halvvejs. Forrest i billedet til venstre ses en af Brede Ås mæanderbuer.
.
Det centrale Bredebro, 2020. Storegade med Toosbuys Torv, Café Sko og Lego er byens forretningsgade. På begge sider af Søndergade og Søndervang samt ved Vestervang er der parcelhuse, og i området mellem Langagervej og Visbyvej, vest for kortudsnittet, er der ligeledes et kvarter med boliger. Skofabrikken ECCO Sko A/S ligger øst for jernbanen på et større areal mellem Storegade og Harresvej. Sydvest for Brede Kirke ligger Bredebro Filialskole. Ved den sydlige del af Langagervej syd for kortudsnittet ligger byens idrætsanlæg med sportshaller, friluftsbad og stadion. I det nærliggende parcelhuskvarter er der anlagt en campingplads.
.

Bredebro har en befolkning på 1.429 og et areal på 1,9 km2. Byen ligger i en skovløs egn på nordranden af en mindre bakkeø i den nordlige del af Tinglev Hedeslette. Denne drænes af Brede Å til Ballummarsken og videre til Vadehavet. Bredebro ligger ca. 13 km fra Tønder, 31 km fra Ribe og 8 km fra Løgumkloster. Inden chausséen fra Tønder til Ribe i begyndelsen af 1860’erne afløste landevejen via Løgum Kloster og Marskbanen fra 1887 fra Heide til Hviding ved den nye grænse fik et lignende forløb, lå Bredebro relativt isoleret. Storegade er Bredebros center for handel; den munder i øst ud i Brogade‑Søndergade, den tidligere gennemfartsvej. Nu føres den gennemgående trafik ad Hovedvejen øst om byen. Omkørselsvejen Harresvej leder trafikken nord om byen til dens vestlige opland.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1550, hvor det optræder i formen Breuad Bro. I senere kilder findes det som Bredbro (1649) og Bredebroe (1723). Navnet er sammensat af landsbynavnet Brede og substantivet bro, med den samlede betydning »broen ved Brede«. Forleddet henviser til den nærliggende kirkelandsby, hvis navn kendes fra *1252 som Brewadt, Bretheuath og er sammensat af adjektivet bred og substantivet vad »vadested« i betydningen »det brede vadested«. I begge navne refererer efterleddet til, at man her har kunnet krydse Brede Å.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer