Befolkningsudviklingen i Højer 1801-2020.
.
Det centrale Højer, 2020. Byens handelsliv ligger langs Skolegade. Nord for Nørrevej ligger et større institutionsområde med Højer Efterskole, Digeskolen og Marskhallen. I syd ved A R Kjærbysvej, hvor Højer Tæppefabrik tidligere lå, er der nu modtageplads for turister samt et klimatilpasningsanlæg i form af et rummeligt regnbassin. Øst herfor etableres en campingplads, særlig møntet på turister, der vil udforske Tøndermarsken.
.

Højer har en befolkning på 1.176 og et areal på 1,0 km2. Byen ligger på en lille geestknold ved det nordvestlige hjørne af Tøndermarsken nær Vidå, kort før denne munder ud i Vadehavet via Højer Sluse og Vidå Sluse. Højer er krumtappen for flere diger, der tilsammen beskytter Tøndermarsken mod oversvømmelser fra Vadehavet. Byen ligger 11 km fra Tønder, 46 km fra Aabenraa og 41 km fra Ribe. Indtil omkring år 1900 var byen mod nord afgrænset ved Nørregade, mod øst af Østerende, mod syd, ud mod marsken ved Kovej og Søndergade frem til Margrethevej. Enkelte forretninger findes i kvarteret omkring Skolegade; hvor denne fortsætter i Ballumvej, findes byens eneste supermarked.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *1231, hvor det optræder i formen Høthær. I senere kilder findes det som Høthær (1285), Hødher (1420) og Høyer (1553). Navnets betydning er usikker. Der er muligvis oprindelig tale om et gammeldansk substantiv *høthær »jord, grund«, der med tiden er blevet opfattet som en form af substantivet høj (gammeldansk høgh) med en afledningsendelse ar. Denne betydningsmæssige forandring er givetvis foranlediget som modsætning til nabobyen Daler. Navnet kan være meget gammelt, hvilket også ses af, at det oprindelig tillige har fungeret som herredsnavn.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer