Befolkningsudviklingen i Skærbæk 1921-2020.
.
Det centrale Skærbæk, 2020. Storegade er byens handelsgade. Mod øst bliver Storegade til Jernbanegade, hvor stationen ligger. Hovedvejen Tøndervej-Ribevej løber fra sydøst mod nordvest gennem byen parallelt med jernbanen. Øst for jernbanen ligger byens industrikvarter. Centralt i kortet ses Skærbæk Kirke, og Skærbækcentret med Kunstnerhuset ligger vest for Nørre Skærbækvej.
.
Skærbæks forretningsliv er koncentreret i og omkring Storegade i byens centrale del. Ca. 400 m mod øst ligger Skærbæk Station, hvor jernbanen løber parallelt med vejforløbet Ribevej-Tøndervej, der leder mod Ribe i nord og Tønder i syd.
.

Skærbæk har en befolkning på 3.151 og et areal på 3,0 km2. Byen har sit udspring i området omkring Skærbæk Kirke. Hvor Storegade bliver til Jernbanegade, gennemskæres byen af den snorlige Ribevej‑Tøndervej, ad hvilken der er 20 km til Ribe og 26 km til Tønder; ad Åbenråvej til Aabenraa er der 54 km, og Hjemstedvej fører mod vest ud i Ballummarsken. Efter Rømø dæmningens fuldførelse i 1948 er der nord om byen blevet anlagt en omkørsel, Rømøvej, der udgør en hurtig forbindelse fra Østkystens byer, herunder Flensborg, til Rømø. Skærbæk Station ligger for enden af Jernbanegade.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra 1292, hvor det optræder i formen Scerebek. I senere kilder findes det som Skærbæch (1293), Scarbec (1314) og Skierbec (1394). Navnet er sammensat af adjektivet skær »ren, klar« og substantivet bæk, med den samlede betydning »den klare bæk«. Det samme navn er brugt for adskillige andre vandløb og bebyggelser rundtom i Jylland. Her kan der muligvis være tale om et ældre navn på bækken Røgelstrøm syd for byen. Som bebyggelsesnavn går Skærbæk rimeligvis mindst tilbage til 1100-tallet, hvortil Skærbæk Kirke kan dateres.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Tønder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer