Toftlund er vokset sammen af de to bebyggelser Herrested og Toftlund, hvor Herrested fra middelalderen lå ved kirken, og Toftlund fra begyndelsen af 1500‑tallet lå nord for kirken. Fra 1700‑tallet kaldes bebyggelsen kun Toftlund. I 1904 blev Toftlund station på Haderslev Amts Jernbaner med forbindelse til Haderslev, Gram og Rødding. Med sin centrale placering blev byen midtpunkt for vejforbindelser mod Ribe, Gram og Bevtoft. De preussiske myndigheder gjorde den til administrationsby for omegnen, bl.a. med sæde for amtsretten, og mange bygninger blev opført i den tyske tid op til 1. Verdenskrig.

I 1921 lå indbyggertallet på 923, og dette tal var i 1950 vokset til 1.688. Syd for Toftlund findes Andels‑Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland, som blev oprettet i 1934 og endnu i dag producerer kartoffelmel og protein af andelshavernes kartofler. I 1939 blev jernbaneforbindelsen nedlagt. I forbindelse med Kommunalreformen i 1970 blev Toftlund administrativt center i den nye Nørre Rangstrup Kommune. Indbyggertallet voksede fra 2.147 i 1970 til 3.361 i 2006. STUK – Sønderjyllands Gymnasie, Grundskole og Kostskole blev grundlagt som realskole i Christiansfeld i Kolding Kommune og flyttede senere til Toftlund, og den udvidede med en toårig STX i 1978. I 1984 åbnede Musik og Teaterhøjskolen i et ombygget mejeri.

I 1990 indledte Toftlund sammen med byen Bredsted i Nordfrisland et energispareprojekt med EU‑støtte, og Toftlund blev følgelig udnævnt til Danmarks første Brundtlandby. Brundtlandcenteret åbnede i 1995 syd for byen, hvor virksomheder inden for energibesparende produktion flyttede ind. Centeret, som siden skiftede navn til Brundtland Business Center, er tegnet af KHR Architecture, og da formålet er at eksperimentere med en optimal udnyttelse af ressourcer, er de centrale funktioner placeret, så solenergi udnyttes mest muligt.

Videre læsning

Læs mere om Toftlund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie