Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1918103
Sted- og lokalitetsnummer
140110-141
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 0,60 x 9 m. Tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt, med ca. 10 unge egetræer, i løvtræsbeplantning.

Undersøgelseshistorie

1970
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBønnerup: røse 0,60 x 9 m. tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt med ca 10 egetræer i Løvtræsbeplantning. 678/70 [[fredet F. 3018/71]]
1970
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1970
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSamlesag, omfatter Sb. 141-142: Brev af d. 16/11 1970 modtaget på N01 fra G. Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning. Jvf. N01 698/70. Brevet indeholder bl.a. en beskrivelse af to stenrøser fra Bønnerup, Sb. 141-142. Vedlagt sagen findes desuden 2 kort samt en besigtigelsesrapport om besigtigelse foretaget d. 3/11 1970 af G. Kunwald, RFF. Jvf. RFF 3240/63. Røserne beskrives således: Sb. 141: "Røse, 0,60 x 9 m. Tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt, med ca. 10 unge egetræer, i løvtræsbeplantning." Sb. 142: "Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark." I besigtigelsesrapporten ses endvidere en række bemærkninger om sagsbehandling, udstykning og fredning af det sommerhusområde de to røser er beliggende i.
1971
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet med hærværk. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1986: Et sommerhus (5-10 år gammelt) er opført 6-8 m. N for højen, rundt om hvilken det har medført nogle ret kraftige terrænændringer. Ifølge G. Kunwald skulle der ikke være grundlag for påtale i denne sag. JGB Bevoksning: 1980: Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet dog uden træer. Udgør en del af græsplænen. Bevokset med græs og mos. Der står et par træstubbe på højen. Beliggende i sommerhushave.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links