Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1918104
Sted- og lokalitetsnummer
140110-142
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i nordøst afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark.

Undersøgelseshistorie

1963
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1963
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens FortidsmindeforvaltningUdstykning til sommerhusbebyggelse.
1970
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBønnerup: røse, o,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca 7 m. bredde og ca. 3 m. ind fra foden, med indtil 0,30 m. højt brud langs randen. Krat- og træbevokset mellem løvtræsbeplantning og mark. 678/70 [[fredet F. 3018/71]]
1970
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1970
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSamlesag, omfatter Sb. 141-142: Brev af d. 16/11 1970 modtaget på N01 fra G. Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning. Jvf. N01 698/70. Brevet indeholder bl.a. en beskrivelse af to stenrøser fra Bønnerup, Sb. 141-142. Vedlagt sagen findes desuden 2 kort samt en besigtigelsesrapport om besigtigelse foretaget d. 3/11 1970 af G. Kunwald, RFF. Jvf. RFF 3240/63. Røserne beskrives således: Sb. 141: "Røse, 0,60 x 9 m. Tidligere indgravning i østfod delvis udbedret. Græsklædt, med ca. 10 unge egetræer, i løvtræsbeplantning." Sb. 142: "Røse, 0,75 x 12 m. Fod og side i NØ afgravet i ca. 7 m's bredde og ca. 3 m ind fra foden, med indtil 0,30 m højt brud langs randen. Gravningen går ikke helt ned til røsens bund. Krat- og træbevokset, mellem løvtræsbeplantning og brakmark." I besigtigelsesrapporten ses endvidere en række bemærkninger om sagsbehandling, udstykning og fredning af det sommerhusområde de to røser er beliggende i.
1971
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1971
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet inkl. hærværk. Bevoksning: 1980: Løvtræer.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFormodes fundet som beskrevet. Fuldstændig dækket af løvtræer og brombærkrat. Beliggende i sommerhusområde.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links