Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
19188
Sted- og lokalitetsnummer
140110-59
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 12 x 1 m, udgravet til bund, skal have indeholdt en "gravkiste". Sten- kærnen ses i hullets kanter. Ved nordøstlige fod stor sten.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen [højen] har hidtil været lyngklædt, men er nu brudt og og undersøgt i dette Foraar. Den er aflang idet den er 15 Al fra Øst til Vest og 11 Al fra Syd til Nord. Dens Krandsstene ere temmelig store i Forhold til selve Højen. Der er kun 9 tilbage nemlig to paa det nordøstligste Hjørne og 7 mod Syd. Den punkterede Linie paa Grundtegningen viser Gravningens Omkreds og x betegner Gravkistens Plads. Ejeren anslog Kistens Længde til 2 1/2, hvilket ogsaa passer til de tilstedeværende Steens Størrelse. Den var bygt af 6 Steen, to ved hver Side og en for hver Ende. Dækstenenes Antal ansloges til tre, men kun to af dem kunne paavises. Kistens Bund var fuldstændig brolagt, men ikke omhyggelig. Jorden i Kisten var meget finere end den udenfor. Af Been eller Kul fandtes kun svage Spor. Der fandtes en "Sikkerhedsnaal" af Bronce, som Finderen solgte til Læge Neergaard i Grenaa. Tæt ved Kisten findes ildskjørnede Stene. Kistens Bund laa 2 Al under Højens Overflade, hvilket svarer til den naturlige Jordflade. [[Fredet]] Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
1971
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Samlesag, omfatter flere sb.nr.] Brev fra Georg Kunwald, Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning, modtaget på N01 d. 1/4 1971. Jvf. N01 j. nr. 675/71. Brevet indeholdt tilføjelser og ændringer til sognebeskrivelsen for området ved Bønnerup Strand. Vedlagt sagen findes endvidere kort og besigtigelsesrapport. Besigtigelserne blev foretaget i 1963 af Georg Kunwald, RFF. Jvf. RFF j. nr. 3240/63. Sagen indledtes 1961 (jvf. RFF j. nr. 1359/61) som en sag om dispensation til sommerhusbebyggelse inden for 100 m zonen fra høj 1918.6. Senere udviklede den sig til også at omfatte udlægning af et areal til sommerhusbebyggelse hvorpå højene 1918.1-7, 10-12, 72 og 95 lå. Endvidere fandtes et parti, som skulle holdes uden for bebyggelse, og her var højene 1918.8 og 9 placeret. I forbindelse med sagen foretoges adskillige besigtigelser i området samt kontroller og efterkontroller af højenes placering, art og dimensioner. Herved blev det muligt at foretage en større revision af registreringen af fortidsminder i Bønnerup-området. Besigtigelserne medførte endvidere adskillige fredningssager.
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 2,0 x 12,0 x 12,0 m. Topkrater (5 x 3 x 1,7 m.) - tilgroet. Det er mystisk, at højens beliggenhed er kontrolleret j.nr. 3240/63 og afsætning ej flyttet. *************************************** Genbesigtigelse 1.10.1986: 1918:8 er enten 3-4 tætliggende høje og højrester, liggende på række VSV/ØNØ, eller én stærkt forgravet og ødelagt langdysse. Spredt næsten overalt på det 60 m. lange, indtil 15 m. brede og ca. 2 m. høje kompleks/anlæg ses eller mærkes hoved- til mandsløftstore sten. På den midterste og mest markante af anlæggets 3 højninger ses en NV/SØ-orienteret nedgravning, ca. 5 x 2 x 1,5 m., helt tilgroet med brombær. Umiddelbart N for disse 3 højninger ses en fjerde, ca. 12 x 1 m. - muligvis en selvstændig, tidligere overpløjet høj. Denne er ikke medregnet i måltegningen. Afsætning som trykt på 4 cm.-kort er korrekt. JGB Bevoksning: 1980: Lyng og Løvkrat.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFuldstændig dækket med krat og træer. Beliggende i grønt område.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links