Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523438
Sted- og lokalitetsnummer
060301-56
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lav høj, ca. 1 x 12 m. Let beskadiget i N. Indsænkning i Sø. Kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn almindelig Stenrøse ca 20 Alen i Tværmaal Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Høj, ca 1 x 12 m. Let beskadiget i N. Indsænkning i SØ. Kratbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse i ager. 0,8 x 12 m. Dim. vanskeligt at fastslå. Lav sænkning N for midten. Flad høj. Del af N-fod afgravet i gammel tid. Rektangulært dyrkningsfri zone omkring højen. Men mægtig stenvold af gamle marksten dækker det meste af frizonen omkring højen. Kun på S-delen er stendyngen ikke så markant. Bevoksning af unge røn på S og Ø-del. Enkelte hyld i N. Unge egetræer på S-del. Tæt brombærkrat på meste af højen. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links