Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503328
Sted- og lokalitetsnummer
060105-35
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, ca. 1 x 15 m, på klippe. Ret velbevaret. Delvis træ- bevokset i have.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, ca 1 x 15 m. Paa Klippe. Ret velbevaret. Delvis træbevokset i Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenrøse på høj flad klippe midt i hønsegård. o,9 x 16 NØ-SV x 10 N-S m. Uregelmæssig høj. SV-lige del bedst bevaret. I NØ en fladere ca. ½ m høj og 6 m lang forlængelse. NØ-lige del af højen blotlagt af høns næsten al jord fjernet alene sten og trærødder tilbage. I NØ synlig stenkreds af ca. 0,4 m store sten, omgivet af 1 m bred zone af sten på 0,1-0,3 m. Inden for stenkreds både store og små sten synlige. En stenkærne, der danner en ca. 10 m stor røse af op til 0,6 m store sten. Højen fremtræder noget fladtoppet. V-lige del jorddækket. Ø-lige del jordfri. N-lige del af højen synes tidligere bortgravet, stod nogenlunde velbevaret. 2 synlige randsten i V, 3 synlige i S. Højen tidligere en ½ m højere, men efter anlæggelsen af hønsegården er højen gradvist blevet nedbrudt. Hegn ØNØ-VSV ved højens S-fod. Ved højens NØ-del et NV-SØ/NØ-SV hjørne. ????????????? Gl hønsetræskur ved NØ fod. Stenbygget hønsehus 5 m NØ for høj fod. Ejer: August Jensen fortalte at hønsene skal sælges til efteråret. Hegnet vil da også blive pillet ned. Retablering af højen kan komme på tale. Ca. 19 m ØNØ for højens midte ligger 4 m S for stenmurede hønsehus en mulig grav. I et 4 m langt NØ-SV naturligt indhak i rundklippen er ved klippens SØ-lige vej opstillet en række stenfliser. I SV-enden er 1,25 m bredde lagt en dynge 0,1-0,4 store sten. Ved anlæggelsen af hønsehuset fandtes potteskår og trækulsrester.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links