Oversigt, set fra ØNØ
.
Oversigt, set fra NNØ
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503327
Sted- og lokalitetsnummer
060105-36
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten, knap 2 m lang, væltet. Har stået ved eller på en helt ødelagt mindre høj. I ager.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn middelstor Høj, tildels udgravet, deri fundet en enkelt Potte. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1884
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBautasten, knap 2 m l., væltet. Har staaet ved eller paa en helt ødelagt, mindre Høj. I Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 0,6 x 9 m. Totalt forgravet i krat. Større nedgravning 4 m NV-SØ x 3 m midt i indgravningen fra 3 sider i SSV, SØ og V. Bredest i SSV ca. 3 m, 1,5 m i SØ, 1 m i V. Gravet indtil centrale nedgravning. Flere sten synlige på højrest. Væltet bautasten ved røsens S-fod, stenens top mod N. 1,5 m lang firkantet basis. 0,8 x 0,8 x 0,6 x 0,3 m. Foden synes afkløvet. Adskillige marksten omkring foden. Stendynge noget V for højen. Højen tæt bevokset med eg, kirsebær, røn, birk, enebær. Underbevoksning af kaprifolie og brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links