Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533458
Sted- og lokalitetsnummer
060305-115
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 2350 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, ca. 1,25 x 14 m. Større sænkning i midten, hvori ses en ret stor sten. Træbevokset i krat.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlintsegl fundet i kammeret. Den i sognebeskrivelsesteksten omtalte udgravning er næppe identisk med Jansens.
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en med Egekrat bevoxet naturlig Bakkeskraaning, Kratbakken kaldet, ligge enkelte Røser eller Gravsteder [sb.115A-115C]. En af disse er udgravet. Den indeholdt et stort stensat Gravkammer meget lig Stenalderens Grave. Der fandtes en stor Urne i Graven ellers Intet. Forklaringen er imidlertid meget uklar.- Nu ere de, som udgravede Stedet, døde og kunne saaledes ikke meddele Oplysninger. Bevoksning: 1985: Løvtræer
1876
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, ca 1,25 x 14 m. Større Sænkning i Midten, hvori ses en en ret stor Sten. Træbevokset i Krat.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, hvis centrale del i ældre tid er opbrudt og nu står som et ca. 4 x 2 m stort krater med talrige mindre plus et par større sten - sidst nævntemuligvis rester af gravkiste. 1,2 x 14 x 12 m. Ligger i smuk, uplejet gærselskov med mange overstandere, på klippeløkke. Et vildtfodringsanlæg med høhæk på jordgravede stolper og overdækket med sadeltag af pandeplader står i en dalsænkning ca. 60 m Ø for højen og er således en krænkelse af § 53. Det er dog ikke søgt påtalt, da det ikke er synligt fra højen, og iøvrigt under hensyn til dennes ødelagte stand og afsides beliggenhed. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links