Faktaboks

Hanne Kjærholm
Født
24. maj 1930, Hjørring
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Hanne Kjærholms realiserede byggeri er fåtalligt, men til gengæld meget differentieret og karakterfuldt. Huset i Rungsted til eget brug er enkelt og konstruktivt klart i sin moderne klassicisme. Den flade tagkonstruktion hviler på langsidernes solide piller, samt en installationskærne, hvorom køkken og de indre rum grupperer sig symmetrisk mod indgangssiden, mens stuens glasfacade vender sig mod Øresund i hele husets længde. Museumsanlægget i Holstebro præges af det fleksible, strukturalistiske princip. Et lavt pavillonagtigt byggeri er integreret i en eksisterende park omkring et højere hovedhus, der blev opført 1904 af Andreas Clemmensen til tobaksfabrikant Færch, og som nu rummmer indgangspartiet. Et indbydende lyst og afvekslende museumsmiljø er skabt af få elementer over et 5 x 5 meter modul med kasetteloft på runde søjler af beton, afstivende murværk, aluminiumsprofilerede facader, fortrinsvis af glas, samt tøndehvælvede glasarkader. Disse danner et kontinuerligt rumforløb i kunstmuseet, hvor det lidt senere Kulturhistoriske Museum har mere afgrænsede sektioner og kun en enkelt forbindelsesarkade langs stedets café, der har udsigt og adgang til en atriumgård med kirsebærtræer. Udstillingsbygningen i Filosofgangen består af 5 vidt forskellige udstillingssale fordelt i 3 små, berappede grå, kvadratiske bygninger omkring et centralrum med café og udsigt til Odense Å mod syd. Feriehuset på Læsø rummer ligeledes poesi med sit moderne, kontrastrige bud på en videreførelse af lokale traditioner. En lang, smal stolpekonstruktion med muret kærne bærer et stejlt, udhængende tag, hvorunder mørke træsider veksler med stor transparens og indslag af rødt. Huset har spændende detaljer og planløsningen indeholder såvel vinterlig hulestemning som sommerlig udadvendthed. K. har endvidere, ud over de retrospektive udstillinger for Poul K., bl.a. på Louisiana og senere i Japan, stået for en lang række udstillingsarrangementer, ikke mindst i Kunstindustrimuseets regi.

Genealogi

Kjærholm, Hanne, *1930, arkitekt. *24.5.1930 i Hjørring. Forældre: Civiling., amtsvejinsp. Niels Laurits Dam og Else Cornelia Nielsen. ~4.4.1953 i Hjørring med ark. Poul Kjærholm, *8.1.1929 i Øster Vrå, ?18.4.1980 i Hillerød, søn af købmand Jens Kjærholm Nielsen og fotograf Ragna Birgitte Knudsen.

Uddannelse

Student 1949 (Hjørring Gymn.); afg. Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1956.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links