Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533461
Sted- og lokalitetsnummer
060205-169
Anlæg
Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 31-8-1893, gdr. J.C.M. Dam. Afmærkn.: MS 1939, J. Raklev. En helleristningssten, 3,6 m lang, 2,7 m bred og 1,2 m over jordens overflade. På dens østre side ca. 70 skålformede for- dybninger og mellem dem en lang fure og en bådformet for- dybning. Mærkesten.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelleristningssten. Paa Østsiden 70 skaalformede Fordybninger og Baadfigur. F.M. J.C.M.Dam, 1893.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor jordfast stenblok liggende på vestligt skrånende dyrket mark. 0,5 x 3 x 1,5 m. På stenens øvre del ses adskillige skåltegn samt en indslebet rille med u-formet tværsnit. Stenen er imidlertid næsten begravet i jord som er pløjet og eroderet ned ad skråningen. Målene i rubrik angiver de synlige partier af stenen til sammenligning med målene angivet i fredningstekst. Stenens vestlige, stejle side er kraftigt afsprængt, utvivlsomt som følge af varmepåvirkning, jfr. jour.nr. J 1127/60. Sammenligning med en gammel tegning af stenen (kopi vedhæftet) viser, at nogle få skåltegn synes at være gået til ved denne afsprængning. 4 beton-ms ligger ved og på stenen, hvor de tilsyneladende har ligget længe ! stenen bør ved pleje frilægges delvis, ved fjernelse af påeroderet jord. Påtalte d.5-5-85 de optagne beton-m.s. overfor ejeren, gdr. Kofoed, Vasegård. Han erkendte, at have gravet pælene op fuldt vidende i hvilket øjemed de var sat i, men han ville på ingen måde frivilligt gå med til at genanbringe dem. Dels gav de ham uønskedede markbehandlingsproblemer, og dels ville et evt. udyrket areal omkring stenen medføre spredning af frøukrudt. Han ville dog godt, sagde han, love ikke at påkøre stenen med markredskaber. Efter min mening bør det ved nævnskendelse eller på anden "vandtæt" måde pålægges ham at acceptere - eller i det mindste respektere -de genopsatte pæle. Jeg tror ikke på, at skålstenen undgår adskillig nærkontakt med markredskaber. Og det holder den ikke i længden til. JGB Ved genbesigtigelse d. 7-4-86 konstaterede jeg, at MS-stenene stadig lå ved og på helleristningsstenen. Konferer med Sv.Hansen, 5. kt, der har haft med sagen at gøre siden nyberejsningens 1. besøg. JGB *** Sagsbehandlerkommentar *** 8-11-88. Betonpæle ligger stadig ved stenen. Selve stenen synes dog respekteret, ligesom F.M.stenen. Sagen henlægges, men kontrol bør foretages af og til.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links