Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523652
Sted- og lokalitetsnummer
060403-245
Anlæg
Helleristning/billedsten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Helleristning, bestående af mindst 26 skåltegn. Tegnene ses på en markant opragende klippeblok af nærmest trekantet grundrids, med meterhøje lodrette sider og en overflade, der skråner mod Ø. På denne øverste (vestlige) parti ses mindst 19 skåltegn, hvoraf de 4 sidder tætstillet til en let buet række. Spredt nedover fladens østlige del ses 6 skåltegn og på en noget lavere af- sats af samme klippeblok yderligere 1; dette tegn er 8-9 cm i diam. og ret dybt. Skåltegnsfeltet ligger i en klippeløkke umiddelbart V for Frennegård.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkåltegnsfelt registreret i klippeløkke anvendt som hestefold beliggende umiddelbart V for "Frennegård". 1,3 x 4,5 m. Skåltegnene findes på en markant opragende klippeblok af nærmest skævtrekantet grundrids, med ca. meterhøje lodrette sider og en overflade der skråner mod Ø. På dennes øverste og altså vestlige parti registreredes 19 skåltegn, hvoraf de 4 sidder tætstillet til en let buet række. Spredt nedover fladens østlige del fandtes 6 skåltegn, altså ialt 25. Hertil kommer svage og noget usikre spor efter flere andre, bortforvitrede, der ikke registreredes. Et 26. tegn ses en tilstødende, lidt lavere afsats af samme klippeblok, dette tegn er 8-9 cm i diameter og ret dybt. Nogle stabler af cementtegl og andet bygningsaffald ligger ca. 25 m NV for helleristningsfeltet men er naturligvis ikke påtalelsesværdigt ved et ikke fredet eller erkendt fortidsminde. Stenen ligger ca. 20 m fra privat men (formentlig for ikke-motoriseret trafik) offentlig benytbar vej, dog adskilt fra denne ved et tretrådet elektrisk hegn. 28-5-1986: tinglyses. M.B. Bevoksning: 1986: Mos
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links