OS, set fra VNV
.
OS, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523617
Sted- og lokalitetsnummer
060403-162
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5236-16, 18, 17. Ejerlav: Ibsker Tingl.: 26/7 1895, propr. Anker, Georg Anton Koefoed. Diplom Granit kulle, beliggende på "Pærebakkerne". På dens ryg 14 skålformede fordybninger og en svagt indgneden figur, må- ske en fodsålfigur. På den ned mod jordfladen skrånende si- de 6 skålformede fordybninger.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGranitkulle, beliggende på "Pærebakkerne". På dens ryg 14 skålformede fordybninger og en svagt indgneden figur, måske en fodsålfigur. På den ned mod jordfladen skrånende side 6 skålformede fordybninger.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorPå en blottet S-vendt klippeflades øverste del ses ca. 17 solitære skåltegn plus 7 skåltegnspar hver især med forbindende fure. 0,8 x 5 x 2,5 m. Klippen er stærkt begroet med lav og kan ved afrensning og nøjere granskning meget vel vise sig at have adskilligt flere ristninger. Dens øverste plane parti er næsten dækket af slåenkrat og græs, også her kan afrensning afsløre flere tegn. Bør renses fri for slørende vegetation. Evt. udvidet adgang og vejvisning bør tilstræbes. ** Seværdighedsforklaring ** En ganske flot helleristning, med de mange skåltegnspar en type lidt ud over det sædvanlige. Meget smuk beliggenhed i udyrket klippeløkke med vid udsigt mod næsten alle sider. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Helleristning

Helleristninger er indhuggede billedmotiver i klippeflader eller på større sten og kan bl.a. forestille skibe, mennesker og hjulkors. Helleristninger forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt på Bornholm. Det er en udbredt antagelse, at mange af motiverne skal relateres til den kultiske og religiøse verden i bronzealderen, hvor solen spillede en væsentlig rolle. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links