Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523649
Sted- og lokalitetsnummer
060404-14
Anlæg
Runesten, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Svaneke kirke. Øster Marie-stenen 1 (Gyldenåsstenen). Blågrå granitsten. Højde ca. 300 cm, bredde ca. 83 cm og tykkelse ca. 32 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Bove lod (stenen) rejse efter sin gode fader Økil. Krist hjælpe sjælen". Stenen står umiddelbart ved kirkegårdsdiget, nord for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningstyrelsens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Svaneke Kirkes Vaabenhus stod der en stor smuk Runesten, som imidlertid er kommen fra Østermarie og findes omtalt under Navnet Gyldensaas Stenen i L Petersens Beretning om Østermarie Sogn.- Stenen er nu flyttet ud paa Kirkegaarden, hvor ogsaa en Sten fra forrige Aarhundrede om Ancher Antoni Møller har faaet Plads efter at den var fundet liggende som Dæksten over en Bro. En anden Sten fra Middelalderen vil næste Sommer [1881] blive bragt til Svaneke Kirkegaard. [Om fundstedet se 060406 sb.142].
1982
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBlågrå granitsten. Hjøde ca. 300 m, bredde ca. 83 cm og tykkelse ca. 32 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Bove lod (stenen) rejse efter sin gode fader Økil. Krist hjælpe sjælen". Stenen står umiddelbart ved kirkegårdsdiget, nord for kirken.
1982
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRunestenen er fundet i Øster-Marie sogn, 060406-142.
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRunesten stående ved kirkegårdsmur umiddelbart V for hovedadgangslågen til kirkegården. 2,9 x 0,9 x 0,3 m. Lille tavle med inskriptionens oversatte tekst står ved stenens fod. Med hvid maling eller speedmarker er midt på stenens tekstside malet navnet Peter, yderst ubehjælpsomt, utvivlsomt en grafitti begået af børn eller unge.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Runesten

Runesten er sten med indhuggede runer. Runesten er kendt i hele det nordiske område og hovedsagelig stammende fra vikingetiden. Runesten var oftest sat som minde over afdøde og holdt i et ordknapt sprog. Der findes mere end 3000 i Sverige, i Norge næsten 70, og i Danmark inkl. Skånelandene og Slesvig ca. 220. Læs videre her.

Runer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links