Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523640
Sted- og lokalitetsnummer
060404-23
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5236-39, 40. Skanseliste nr. 82. Skanse ca. 100 m syd-sydøst for 5236-39 matr.nr. 318a, er ca. 22 m lang, ca. 1,5 m høj, har front mod øst, lige face med 2 små flanker. Stensat.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse med stedvis synlig indre stensætning, fremtræder iøvrigt som en jordvold, nogenlunde ret, og med 2 små side-flanker. 2 x 27 x 11 m. Beliggende i overordentlig smukke omgivelser på offentlig tilgængelig grønning ud mod strandklipper og i udkanten af Svanekes kønne bebyggelse. Stedet er p.g.a. et nærliggende røgeri meget besøgt, dog synes skansen selv ikke at være genstand for større publikums opmærksomhed. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med den anden skanse (5236-39) og den tilhørende vagtbod. Bevoksning: 1986: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links