Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523638
Sted- og lokalitetsnummer
060404-21
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

********************************************* Skanseliste nr. 80 Kystskanse. Skanse ca. 1 km nordvest for byen på matr.nr. 337a ca. 100 m øst for Grydebækkens udløb, ca. 25 m lang og ca. 2 m høj. Front mod nord. Har 2 kanonbænke med indbyrdes afstand ca. 3 m, bredde 4 m, længde 3,5 m, højde 0,75 m. Stensat.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBatteri beliggende ved kysten på lille grønning ved overgangen mellem kystklippebæltet og den bagvedliggende skovbræmme. En offentlig gangsti fører lige forbi skansen. 2 x 33 x 12,5 m. Skansen fremstår som en lige jordvold med to små sideflanker, indvendig 1,5-1,7 m høj, udvendig falder den mod skrånende terræn og er derfor 2-3 m høj. På facens inderside ses 2 velbevarede kanonbænke, stensatte og med en topflade ca. 3-3,5 m. Færdselsintensiviteten på gangstien er utvivlsomt høj, hvorimod batteriet næppe er genstand for overvældende manges opmærksomhed. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin tydelige, letforståelige udformning og de ualmindeligt smukke omgivelser. Bevoksning: 1986: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiEn bænk (gl.) og et bålsted findes neden for skansen i nord.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links