Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523639
Sted- og lokalitetsnummer
060404-22
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5236-39, 40. Skanseliste nr. 81. Kystskanse. Skanse på matr.nr. 318a ca. 200 m syd-sydvest for vagtbod Nakke Spids. Er ca. 20 m lang, 1,5 m høj, har front mod nord-nordøst, lidt buet form, i øst en flanke, medens den vestlige flanke er borttaget. Stensat.

Undersøgelseshistorie

1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse i form af et trefløjet batteri uden kanonbænke. Fredningstekstens angivelse af, at hovedvolden har en "let buet form", og at den vestre sideflanke er bortgravet, stemmer ikke. Den vestlige flanke synes fuldt bevaret (eller ihvertfald kun let beskadiget ved anlæg af en grusvej) men står i en mere stump vinkel til midtstykket end østflanken. Den nære beliggenhed ved Svaneke røgeri gør stedet overmåde besøgt, dog ikke for skansernes skyld. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i sammenhæng med den anden skanse (5236-40) og den tilhørende vagtbod. Bevoksning: 1986: Græs
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links