grenaffald på hulvejen set fra syd
.
grenaffald på fortidsmindet set fra syd
.
Hulvej set fra nord mod syd
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4309128
Sted- og lokalitetsnummer
220107-199
Anlæg
Hulvej, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2016 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4309:128 Hulvej. Et ca. 255 m langt vejspor, som følger kanten af en bakkeskråning. Sporet er ca. 1,60-1,75 m bredt i bunden og ca. 4 m bredt i toppen. Sporet har skåret sig ca. 1,5 m ned i skrænten mod syd.

Undersøgelseshistorie

2016
Diverse sagsbehandling - Museum SønderjyllandAfventer data
2016
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at lokalisere fortidsminde
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst: Et ca. 255 m langt vejspor, som følger kanten af en bakkeskråning. Sporet er ca1,60-1,75 m bredt i bunden og ca. 4 m bredt i toppen. Sporet har skåret sig ca. 1,5 m ned i skrænten mod syd. Sporet følger en ældre sti/vej som er indtegnet på de lave målebordsblade.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Hulvej

Hulveje er forhistoriske og historiske vejforløb, hvor færdslens slid har dannet mere eller mindre markante fordybninger. Der kan både være tale om enkeltliggende hulveje eller systemer af eksempelvis parallelt liggende hulveje, hvor indbyggerne har skiftet mellem anvendelsen af de enkelte hulveje, alt efter hvor farbar den enkelte vej har været. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links