broens vestsiden set fra nord
.
vestsiden med nedfalden gelænder
.
broens vestside nedfaldet gelænder og kantsten
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
420921
Sted- og lokalitetsnummer
220107-159
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2011 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 4209:21 Mødested Bro. Broens længde er 11,7 m, dens bredde 5,3 m og højde 3,5 m. Broen er opmuret af groft tilhuggede kampesten. Vandet passerer under broen gennem en buet hvælving, som, målt ved vandspejlet er 3,4 m bred og 1,8 m høj. Rækværk på begge sider af kørebanen med hver 5 sten, ca. 30 x 30 x 70 cm store og forbundet med jernrør. Yderligere 4 markeringssten, af tilsvarende størrelse angiver broens tilstedeværelse. Såvel rækværk som markeringspælene er nedstøbt i beton. Vejbelægningen er asfalt. Asfaltbelægningen er ikke omfattet af fredningen og kan vedligeholdes som hidtil.

Undersøgelseshistorie

2001
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorAfventer data
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links