Indtil 2009 benyttede Forsvaret de bevarede kasernebygninger til kontorer og beboelse. I 2010 blev bygningerne solgt og senere omdannet til boliger. De gulkalkede gavlkvisthuse på Jægersborg Allé er i dag fredede.
.

I det historiske område ved Jægersborg Kaserne (1733‑39 og 1747) findes foruden Lauritz de Thurahs gule barakbygninger, fra midten af 1700-tallet, Schæffergården (1755‑72) og det tidligere Jægersborg Hotel (1756). Her findes også Overførstergården fra 1881, Ibstrup fra ca. 1867 og Villa Bagatelle fra 1919.

Schæffergården er opført i 1755‑72 af hofsnedkermester Diederich Schæffer i rokokostil. Landstedet er ejet af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde.

Alléhusene, opført 1949‑53 ved Jægersborg Allé, indgår i et større etagehusområde omkring Smakkegårdsvej og er tegnet af Arne Jacobsen. Heri indgår også Ibstrupparken I fra 1941 med sine fremstående, hvide altankarnapper, samt Ibstrupparken II og III fra 1945‑48.

Af lavere rækkehusbebyggelser kan nævnes Ridebanevang i røde mursten fra 1944‑46, tegnet af Arne Jacobsen, og Kædehusene ved Skjoldagervej, tegnet af Svenn Eske Kristensen i 1943. Desuden fremstår Ermelundhusene med deres gule sten og hvidmalede vinduer og tagrender som en videreudvikling af rækkehuset som parkbebyggelse. De er tegnet af Viggo Møller-Jensen og Mogens Black-Petersen i 1949.

Arkitekterne Karen og Ebbe Clemmensens eget hus ligger på Solbakkevej og er fra 1953. Ikke langt herfra ligger ingeniør Jørgen Varmings eget hus fra 1952, der er tegnet af Varming selv i samarbejde med Eva og Nils Koppel. Flemming Lassen har tegnet Jægersborg Bibliotek fra 1963. På den tidligere kasernegrund ligger plejehjemmet Jægersborghave fra 2012 af tegnestuen Entasis.

Videre læsning

Læs mere om Jægersborg

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur