Blidah Park - her gengivet i gouache af Acton Bjørn (1933).
.
Hellerup Roklubs Vinterbad er en del af Hellerup Roklub, der siden 1950 har haft badstue i Hellerup. Den nuværende badstue, der blev indviet i 2011, ligger helt ud til Øresund og svæver nærmest over vandkanten.
.

Hellerup er karakteriseret af et bydelscenter med butiksstrøg langs Strandvejen og attraktive etagehusbyggerier og villakvarterer.

Området vest for Hellerup Kirke er et eksempel på et ældre villakvarter med huse fra omkring år 1900. Langs Margrethevejs og Sofievejs slyngning ligger herskabelige villaer tilbagetrukket i store haver. Et mere prangende udtryk har A.N. Hansens Allé. De store villaer afspejler en righoldig opfattelse af repræsentative huse gennem hele 1900-tallet. Et af de seneste eksempler er villaen nr. 32 fra 1996, som er inspireret af tidlig modernisme og tegnet af Bo Frederiksen og Jan Knudsen.

Som noget nyt i kommunen blev der i begyndelsen af 1900-tallet opført rækkehuse. Blandt Hellerups rækkehusbebyggelser kan husene på Sundvænget fremhæves. De er opført i 1925‑26 med Thorkild Henningsen som arkitekt. Studiebyen i den sydvestlige del af Hellerup, opført i årene 1922‑23, er et andet eksempel på lavt byggeri med både rækkehuse og enkelt- og dobbelthuse tegnet af bl.a. Anton Rosen, Kay Fisker og Thorkild Henningsen.

Med Blidah Park fra 1933‑35 blev etagebyggeriets traditionelt lukkede boligkarré forladt til fordel for fritliggende treetagers blokke på åbne, grønne arealer. Bebyggelsesplanen er skabt af arkitekt Skjøt-Pedersen, som også har tegnet enkelte af husene.

Arkitekt Tyge Hvass’ eget hus fra 1940 ligger på Tuborgvej. Hvass havde også sin tegnestue på matriklen og har bl.a. tegnet den fredede villa på Bernstorffsvej 27.

Gammel Hellerup Gymnasium fra 1956, tegnet af Axel Maar, blev i 2013 udvidet med en utraditionel, delvis nedgravet multihal midt i skolegården. Både denne og de tilknyttede ombygninger blev udført efter tegninger af Bjarke Ingels.

Videre læsning

Læs mere om Hellerup

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur