Opstandelsen og Kobberslangen i ørkenen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og korsarm. Malerierne er dateret til 1510-1600 (1550-1630 Renæssance og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmaleri fra Åsted Kirke (Salling)
.

Kalkmalerierne i Åsted Kirke – Skive Kommune forestiller scener fra det nye og gamle testamente, skabelsen og syndefaldet og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Markus (Evangelist), Abraham (Patriark), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Isak (Patriark), Melanchthon, Philipp (Luthersk reformator), Paulus (Apostel), Lilith (Adams første hustru), Gabriel (Ærkeengel), Gud (Vor Herre), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Matthæus (Evangelist), Luther, Martin (Reformator), Peter (Apostel), Josef (Marias trolovede/mand), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), indskrifter, våbenskjolde, dyr og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag, ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Begge udsmykninger er usædvanlige. Korhvælvet ved sin malemåde og sammensætning af motiverne, kapellets ved sin sjældenhed. I Danmark er flere gengivelser af Jomfru Maria med et, fem eller syv sværd i hjertet, symboliserende hendes sorger. At sværdene, som alle er forskellige, ledsages af et billede af den episode i Kristi liv, som forvoldte hendes smerte, er enestående.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Der forekommer enkelte aktive saltskader i korhvælvets udsmykning. I korsarmen ses misfarvninger i kalkbunden, som muligvis kan skyldes fugt eller salte.

Kirken

Åsted Kirke – Skive Kommune består af romansk kor og skib er opført i granitkvadre på skråkantsokkel. Korbuen er senere udvidet, ligesom koret i senmiddelalderen fik en ottedelt hvælving. Skibet står stadigvæk med fladt loft. Vesttårnet, et nordvendt våbenhus samt en søndre korsarm er sengotiske tilbygninger og alle bygget af genanvendte granitkvadre og munkesten. Tårnrummet bærer en krydshvælving, mens korsarmens er ottedelt. Kvaderstensmurværket står i blank mur, mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Skive Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links