Korets østvæg med malede scener på begge sider af østvinduet samt Korsfæstelsen i midten.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1325 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmaleri fra Ørsted Kirke (Årup)
.

Kalkmalerierne i Ørsted Kirke - Assens Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag og dagligliv. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Helligånden, Maria (Jesu moder), dyr, engle og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og draperier. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, musetrappe, ranke og blad og trappe.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. De bevarede kalkmalerier er fragmenter af en udsmykning, som sandsynligvis har prydet alle kirkens vægge. I dansk sammenhæng er både motiverne og opbygningen af udsmykningen enestående. Først og fremmest er Dommedagsscenen malet spejlvendt i forhold til alle andre Dommedagsscener, de fortabte ses på Kristi højre side, den gode side, mens de frelste ses på hans venstre, den onde side. Dette synes at være bevidst og grundet i motivets placering på korets nordvæg, hvilket er meget usædvanligt. De uidentificerede scener på østvæggen synes at gengive et ophængt broderet tekstil i samme tradition som Bayeux tapetet fra efter 1066.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriernes generelle tilstand er tilfredsstillende, selvom der på forholdsvis kort tid er sket en vis tilsmudsning. Varmeanlæggets indflydelse på bevaringen bør undersøges. På korets østvæg bør revnen langs en nyere reparation ligeledes undersøges.

Kirken

Af den oprindelige romanske kirke står skibets langmure opført af rå kamp over en enkel profilsokkel. Der har muligvis været anvendt tilhugne kvadre til hjørnerne. En egetræsoverligger over korets norddør er dendrologisk dateret til at være fældet mellem 1140 og 1150, hvorfor opførelsen af langhuskoret må dateres til o. 1150 eller kort derefter. Koret menes oprindeligt at have været noget kortere, men er formodentlig blevet forlænget mod øst i senromansk i slutningen af 1200-tallet. Korets to krydshvælv og skibets tre ottedelte hvælvinger må være opmurede efter kalkmalerierne fra slutningen af 1200-tallet, som delvis dækkes af kapperne. Tårn og våbenhus er opført af munkesten i sengotisk tid. Kirken står helt hvidkalket. Bortset fra den profilerede sokkel.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links