Planteornamentik.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1260 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbue mod syd. Uidentificeret ærkebiskop.
.

Østvæg mod nord. Flere siddende personer med glorier, formentlig apostle.

.

Kalkmalerierne i Ørsted Kirke - Roskilde Kommune forestiller scener fra det nye testamente, Kristus/Jesus (Guds søn), Filip (Apostel) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motivet palmette.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Senromanske figurer i korbuen, hvoraf 2/3 af figuren på nordre vange er nymalet på ny puds, og resten af maleriet er præget af overmalinger fra tidligere restaurering. Malerierne over hvælv er kun fragmentarisk bevaret og farverne er meget nedslidte. De er dog bevaringsværdige, fordi de vidner om, at der har været kalkmalerier i formentlig hele koret og triumfvæggen foruden de kalkmalerier, der står fremme i korbuen. Ud fra ornamentikken at dømme er de sandsynligvis samtidige.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Behandlingskrævende". Korbuens maleri er muligvis angrebet af mikroorganismer grundet klimaforholdene i kirken, da korbuens søndre vange er præget af et gråligt slør. Endvidere misfarvninger i korbuens top mod syd. Misfarvningerne kan være forårsaget af fugt. Der ses tendenser til nedbrydning af puds, endvidere en del mindre revner i den oprindelige puds og større revner især i korbuens top. Korbuens maleri bør undersøges nærmere, inden der tages stilling til eventuel restaurering. (Tilstand juni 2006). Der er bevarede malerier på korets vægge samt på skibets triumfvæg. Farver står forholdsvis svage med undtagelse af et dekomponeret pigment - formentlig mønje. Fragmenterne er kantsikrede, og tilstanden er generelt tilfredsstillende. På korets nordvæg samt triumfvæg mod syd er malepudsen partiel så løs, at der er fare for, at den falder af ved let berøring. På korets østvæg mod syd er der foretaget blyantstegning i ansigtet på to figurere, og der ses enkelte steder grøn farve fra imprægneringsmiddel anvendt til tagværk på den middelalderlige puds. Der er ikke spor efter overkalkningslag, men enkelte steder i kor ses svumning på væg, som formentlig stammer fra hvælvenes svumning. (Tilstand september 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Ørsted Kirke - Roskilde Kommune består af romansk kor (med tilmuret indvendig apsis) og skib i kridtkvadre. Koret er hvælvet o. 1400, mens skibet har hvælv fra o. 1500. Tilbygninger er et senromansk våbenhus i kridtkvadre på syld på skibets nordside samt et vesttårn fra 1400-tallet, der har samtidigt hvælv og er opført i munkesten med bånd af kridtsten og flere uregelmæssigt placerede kridt- og kampesten.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links