Udsmykninger fra to forskellige perioder. Ornamental udsmykning på ribber samt pelikan der hakker sig i brystet i kappen fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib, kapel og tårn. Malerierne er dateret til 1490-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Havnbjergværkstedet (o. 1490-1510) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vrængefigur med vase og passerroset med fugle i kappen mod nord.
.

Kalkmalerierne i Øsby Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Jørgen (Helgen, ridder), narre, gøglere og jøder, vrængefigurer og masker, indskrifter, våbenskjolde, fabelvæsener og fantasivæsener, bomærker og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, andre ornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset, ranke og blad, vase og buket, blomst (stilistisk), krabbeblad, menneske, dyr og væsen, bånd og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er fire forskellige udsmykninger alle fra sengotisk tid. Hvælvene er udsmykket af tre forskellige værksteder, i korhvælvet endog to værksteder oveni hinanden. Skibets hvælv har en udsmykning, som ikke står fremme andre steder.

Kalkmalerierne er i en generel set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Den høje og meget langstrakte kirkes skib og kor er i perioden 1500-25 opført som langhus i munkesten i tre byggefaser, startende fra øst. Et sakristi ved korets nordside og et kapel ved dets sydside hører til den første byggefase. Ved kapellets vestside er et lidt yngre benhus i munkesten. Der er, især i korets østgavl, rester af kampesten, kridtsten og frådsten, til dels som kvadre, fra en tidligere romansk kirke. Skib og kor har i alt fire uens, ottedelte hvælv, hvoraf korets er det længste. Korets og vestfagets hvælv er muligvis samtidige. Sakristi og kapel har begge samtidigt krydshvælv. Vesttårnet i munkesten er ældre end kirken, formentlig fra begyndelsen af 1400-tallet. Tårnets krydshvælv er muligvis samtidigt. Et sydvendt våbenhus blev nedrevet 1832. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links