Fakta

Malerierne er placeret i apsis. Malerierne er dateret til 1100-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Apsishvælvet. Majestas Domini med sidefigurer.
.
Apsisvæg mod nord. Fire siddende apostle.
.

Kalkmalerierne i Sønder Starup Kirke forestiller Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne frugt og bær, ranke og blad og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Apsismaleriet er interessant i kraft af, at August Wilkens har genskabt en udsmykning af en tronende Kristus omgivet af evangelistsymbolerne samt sidefigurer, der formentlig oprindeligt har prydet apsishvælvet. De resterende kalkmalerier i kor og skib er malet i 1918-19, hvorfor de ikke er medtaget i registreringen.

Tilstanden af malerier i apsis er generelt tilfredsstillende.

Kirken

Apsis, kor og midtskib er opført i tidlig romansk tid før 1100. Som byggematerialer er benyttet frådstenskvadre med en murkerne af rå kampesten. Apsiden har skråkantet frådstenssokkel og en formentligt samtidig halvkuppelhvælving. Sideskibene i nord og syd er rekonstruktioner fra 1908-18. De står i forbindelse med midtskibet gennem oprindelige arkader, der ligesom udgravede fundamentrester bekræfter, at kirken også tidligere har haft sideskibe. Disse er formentligt blevet nedrevet og arkaderne tilmuret allerede ved midten af 1100-tallet. Triumfgavlen blev omkring 1450 fornyet i munkesten, ligesom også skibets sydvesthjørne og tilsluttende mur blev skalmuret og fornyet i samme materiale. Sengotiske tilbygninger i munkesten udgøres af både vesttårnet og sakristiet på korets nordside samt våbenhuset, der står ud for det søndre sideskib. Tårnet har en samtidig krydshvælving og kampestensfundament. Det er senere skalmuret i syd og vest over flere omgange. Våbenhuset er fra begyndelsen af 1500-tallet, om end murværkets partier op mod midtskibet blev ofret for sideskibets rekonstruktion. Det har ligesom kirkens romanske dele fladt loft. Ved restaureringen i begyndelsen af 1900-tallet udførtes desuden skalmuringer i cement. Våbenhus og tårn er hvidkalkede, mens resten af kirken står med blanke mure.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links