Maria med barnet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1200-1560 (1375-1475 Gotik, 1550-1630 Renæssance, 1475-1550 Sengotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Fjelstrup Kirke forestiller indskrifter, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), kampscener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), krabbeblad, ranke og blad, palmette og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Der er kun bevaret forholdsvis få romanske udsmykninger i Sønderjylland, så derfor er små fragmentariske rester vigtige for forståelsen af deres udbredelse.

Bevaringstilstanden af malerierne i kor er generelt set tilfredsstillende.

Kirken

Fjelstrup Kirke har senromansk kor (oprindelig med apsis) og skib opført i munkesten på kvadersokkel ca. 1200. Korbuen er fladbuet og muligvis senere udvidet. Skibet har fladt loft, mens koret har krydshvælv, formentlig fra 1300-tallet. I sengotisk tid fik kirken tre tilbygninger, som alle er i munkesten og genanvendte kvadre. Tilbygningerne er erstatning for apsis en korforlængelse med planlagt hvælv, der dog først er tilføjet lidt senere, korsarm på skibets nordside med samtidig ottedelt hvælv samt et vesttårn med trappetårn mod syd og med hvælvet tårnrum. I 1851 opførtes et sakristi på korets nordside som erstatning for et sakristi fra renæssancen, og samtidig blev et middelalderligt våbenhus mod syd nedrevet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links