1. fags nordvæg. Sankt Sebastian.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1450-1750 (1620-1750 Barok og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Apostlen Peter.
.

Kalkmalerierne i Østrup Kirke forestiller Dommedag, Sebastian (Helgen, romersk officer), Peter (Apostel), engle og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, arkitektur og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk) og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kun to figurer, Sankt Sebastian og apostlen Peter, er bevaret af en formentlig større gotisk udsmykning.

Malerierne i korhvælv og på skibets vægge er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Motivet af englen i korets 2. fags østkappe er partielt dækket af kalk, da beskæringen er sket for tæt på motivet. Motiverne på skibets vægge har i områder fugtskader, som bør holdes under observation. I kirken er opsat en affugter i skibets nordvestligste hjørne tæt ved kalkmaleriet på nordvæggen. Affugtning kan på længere sigt være skadeligt for maleriet. Mellem kor og skib er opstillet lysglobe. Tilsodning fra levende lys kan på længere sigt være skadeligt for kalkmaleriers bevaring.

Kirken

Østrup Kirkes ældste del er det romanske skib, som er opført i munkesten og har sengotiske hvælv. I 1590 blev det romanske kor med apsis og triumfmur erstattet af et kor, som kun er lidt smallere end skibet og opført i munkesten med to samtidige hvælv. Formentlig fra samme tid stammer vesttårnet, som er opført i munkesten og kampesten med samtidigt hvælv i tårnrummet. Tårnets øvre del er ombygget 1827. Fra nyere tid stammer våbenhuset på tårnets vestside og ligkapel ved korets nordside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links