Scener fra Lidelseshistorien, Tilfangetagelsen, Kristus for Pilatus, Korsbæringen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1460-1480 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Nordvæg mod øst. Korsbæringen.
.

Kalkmalerierne i Uggerslev Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Johannes (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring) og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Komprimerede scener fra Kristi Lidelseshistorie fra Bønnen i Getsemane Have til Korsbæringen.

Maleriet på skibets nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Uggerslev Kirke har romansk kor og skib opført i kampesten over et enkelt kvaderskifte. Hvælvene i kor og skib er senmiddelalderlige. Ligeledes senmiddelalderligt er våbenhuset på skibets nordside. Fra senmiddelalderen stammer også skibets vestforlængelse af munkesten, der med tykke mure og en arkade mod skibet utvivlsomt er opført som underdel for et aldrig opført tårn. Vestforlængelsen har samtidigt hvælv. I 1754 opførtes et lille tårn ved forlængelsens gavl.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links