Sydkapellets østvæg og østkappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kapel. Malerierne er dateret til 1525-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bygning med blyindfattede ruder. Svagt skimtes præst med oblat i hænderne hævet over hovedet. På alteret et krusifiks.
.

Kalkmalerierne i Klinte Kirke forestiller kirkelige handlinger, bøn og aflad og Kristus/Jesus (Guds søn).

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Usædvanlige uidentificerede scener med detaljerede dragtdetaljer og skibsgengivelser. Scenerne har muligvis være adskilt af smalle sorte linjer. Dragterne, specielt de bredskyggede hatte, er meget elegante og vidner om forlæg beslægtet med Lucas Cranachs kunst. Ud fra de afdækkede minder partier er det ikke muligt hverken at identificere enkeltscener eller motivkredsen, men sandsynligvis er der tale om et usædvanligt eller tidligere ukendt motiv.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne på søndre korsarms nordvæg er kun delvist frilagte og midlertidigt sikret. Der ses enkelte steder aktive salte i blotlagte teglsten. Her er kalk- og farvelag gået tabt på grund af saltvandringer. På den nederste del af væggen er opsat en midlertidig afskærmning af plexiglas for at beskytte malerierne. Malerierne bør behandles.

Kirken

Klinte Kirke er hvidkalket og har romansk kor af granitkvadre med profileret dobbeltsokkel. De to korsarme i syd og nord stammer fra sengotisk tid. Korsarmene er i munkesten med formentlig samtidige krydshvælv. Nordkapellet bruges nu som ligkapel. Det nordvendte våbenhus er ligeledes sengotisk og benyttes nu som materialerum. Krydshvælv i tre fag i skibet samt et i koret blev indbygget i sengotisk tid. Skibets vesthvælv er kuppelagtigt og uden ribber. Tårnet i vest er af munkesten på kampestensfundament med trappehus i syd og et formentlig samtidigt krydshvælv. Det er bygget omkring reformationen og bruges nu som forhal. Kirken er hvidkalket bortset fra korets granitkvadre, der står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links