Vestre flig. Markusløven, del af Apokalyptisk Madonna, Maria i solgissel.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kapel. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bebudelsen med Undfangelsen som Enhjørningsjagten.
.

Kalkmalerierne i Søndersø Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Marias historie og forhistorie og kirkelige handlinger, bøn og aflad. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Markus (Evangelist), Johannes (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Gabriel (Ærkeengel), Gud (Vor Herre), Gregor den Store (Pave, kirkefader), engle, dyr, Helligånden og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motivet krabbeblad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Malerier af kunstnerisk høj kvalitet med usædvanlige gengivelser fra Jesu barndomshistorie. Herunder Bebudelsen som Enhjøningsjagten samt tre bevarede udsmykninger på væggene, der alle sandsynligvis har fungeret som sidealterudsmykninger.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i nordkapellet er tilsmudsede. Tilsmudsningen varierer og er kraftigst i nordkappe og på nordvæg, hvilket formentlig skyldes påvirkning fra radiator opsat her. Der ses en del svindrevner. Derudover større revneforløb især i nordkappen og i lidt mindre omfang i vestkappen. Revnedannelser kan medføre, at malepuds løsner sig. Æstetisk skæmmes malerierne noget af misfarvede reparationer.

Kirken

Søndersø Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. I slutningen af 1400-tallet blev koret udvidet i murværk, som er bæltemuret med munkesten og genanvendte granitkvadre, og både kor og skib blev forsynet med hvælv. Sydkapellet fra o. 1400 har samtidigt hvælv og er bæltemuret med kvadre og munkesten. Nordkapellet fra slutningen af 1400-tallet er opført i samme materialer og sammenbygget med et våbenhus. Den yngste tilbygning er det senmiddelalderlige vesttårn, som har samtidigt hvælv med stjerneagtige hjælperibber.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links