Afdækket felt med dele af en korsbæringsscene.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1648 (1175-1275 Senromansk, 1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kristus med korset på skulderen.
.

Kalkmalerierne i Skamby Kirke forestiller Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Det delvis afdækkede senromanske maleri på korets nordvæg gengiver Kristus, der bærer korset. Motivet ses ikke andre steder på Fyn fra samme periode.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Maleriet på korets nordvæg er ikke restaureret. En sikring af puds- og kalklag er nødvendig. Kirkens øvrige malerier er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Skamby Kirkes kor og skib er i romansk tid opført i granitkvadre, koret på profileret dobbeltsokkel. Koret har i sen middelalder fået indsat et og skibet tre krydshvælv. Den høje korbue er ved overhvælvingen blevet tilspidset. I sen middelalder fik kirken tilføjet to korsarme ved skibets østfag, vesttårn og nordvendt våbenhus. Korsarmene er opført i munkesten med bælter af genanvendte granitkvadre. Den nordlige korsarm har samtidigt ottedelt hvælv, den sydlige et sekundært. Tårnet med trappehus i syd og samtidigt krydshvælv er i nederste etage bygget med skiftende bælter af granitkvadre og munkesten, derover overvejende i munkesten. Våbenhuset, der nu fungerer som ligkapel, er overvejende opført i granitkvadre. Et nordvendt materialehus er fra nyere tid. Kirken står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links