Pietà.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1490-1510 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Lunde Kirke forestiller Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), indskrifter og engle.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Malerier er af høj kvalitet og har været hvælvets eneste udsmykning. Pietà-fremstillinger er forholdsvis sjældne i dansk kalkmaleri.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Korets kalkmalerier er i en generelt i en tilfredsstillende bevaringstilstand. De er dog noget tilsmudsede, og der er udbredte skader i farve- og kalklag. Især i østkappen og nordkappen. Skaderne er tilsyneladende ikke aktive, men det bør dog kontrolleres, om skaderne kan skyldes saltvandringer.

Kirken

Lunde Kirke har romansk kor og skib opført i kvadre på sokkel. Muligvis er skibe i romansk tid forlænget mod vest. Ved middelalderens udgang er opført et bredt vesttårn i munkesten med samtidigt hvælv og trappehus mod syd. Samtidigt hvælvedes skibet. Korets hvælv er formentlig lidt ældre. Et sengotisk våbenhus på skibets sydside er nu nedrevet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links