Oversigtsbillede.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1558 (1550-1630 Renæssance og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Ålværkstedet (o. 1200-1225) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Nicolaus døbes.
.

Kalkmalerierne i Aal Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Dommedag, Jesu barndomshistorie, kirkelige handlinger, bøn og aflad, indskrifter, dagligliv og kampscener. Malerierne viser Gabriel (Ærkeengel), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Simeon (Gammel mand i templet), Tabitha (Kvindelig discipel), Simon Mager (Troldmand), David (Jødisk konge), Gud (Vor Herre), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), våbenskjolde, dyr, engle og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, andre borter, andre ornamenter, geometriske borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, palmette, cirkelslag og bueslag og musetrappe.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Selv om malerierne er stærkt opmalede, er de et meget vigtigt vidnesbyrd om Ålværkstedets motivvalg og detaljerigdom. Indtil nu kendes kun to udsmykninger fra dette værksted.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne på skibets vægge og triumfvæg er tilsmudsede. Malepudsen har i flere områder mistet vedhæftning grundet saltskader og revnedannelser. Malerierne i skibets sydøstre hjørne har fugtskader, der bør undersøges og udbedres.

Kirken

Aal Kirke har romansk kor og skib fra o. 1200. Koret (oprindelig med apsis) og den nederste del af skibets mure er opført i granitkvadre over sokkel, mens skibets mure øverst er i tuf. Allerede i romansk tid har skibet fået en vestforlængelse opført i kvadre, nederst og tuf iblandet tegl øverst. Ca. 1250-1300 er apsis nedrevet og koret forlænget mod øst med mure, der nederst er i kvadre og øverst i munkesten. Østgavlen er totalt ommuret i 1889. Korbuen i den rigt udsmykkede triumfmur er udvidet i senmiddelalderen. Skibet har træloft, mens koret har tre hvælv formentlig fra 1550'erne. På skibets sydside er et våbenhus (nu ligkapel) fra 1200-tallet eller 1300-tallet opført i kvadre på sokkel. På korets nordside er et sakristi fra ca. 1500-25 opført i munkesten med samtidigt hvælv. Vesttårnet fra første del af 1500-tallet er opført i munkesten og har samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links