Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue samt kappe.

.

Fakta

Malerierne er placeret i tårn. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Ansager Kirke forestiller topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), krabbeblad og passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Kirkens eneste middelalderhvælv er udsmykket af Liljeværkstedet. Ornamentikken er mere spinkel i de enkelte ornamenter end normalt for værkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Der er udbredte aktive saltskader, især øverst i tårnhvælvet. Saltskaderne har medført tab af farve- og kalklag. I tårnets østkappe ses mindre misfarvninger, som skyldes indtrængende fugt.

Kirken

Ansager Kirkes romanske kor og skib er opført på skråkantsokkel af sandal i sort og okkerbrun sandal, iblandet kampesten og granitkvadre. Korbuen er omdannet 1890, da kirken fik tilføjet to brede korsarme i tegl, men vangerne er vist nok bevarede. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv blev i begyndelsen af 1500-tallet opført i munkesten. Tårnet har trappehus mod nord. Et sydvendt våbenhus er nedbrudt i nyere tid. Kirken er overvejende hvidkalket, men en del af kirkens sandalpartier står i blank mur, særligt i korgavlen.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links