Passerroset hængende i geometrisk bort fra topornament.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik og ). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjold, formentlig for Niels Gundesen Lange eller sønnerne Thomas Nielsen Lange og Hans Nielsen Lange, i cirkel hængende i geometrisk bort fra topornament.

.

Kalkmalerierne i Lydum Kirke forestiller våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Atypisk dekoration i korets hvælv. Freskomaleriet af Jens Urup Jensen på skibets nordvæg er fra 1950 og indgår ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I topornamentet i korets østkappe er foretaget en reparation, som skæmmer motivet. Endvidere forekommer i mindre omfang tab af farve- og kalklag på grund af salte.

Kirken

Lydum Kirkes kor og skib er i første halvdel af 1200-tallet på skråkantsokkel af granit opført i rhinsk tufsten med enkelte bånd af teglsten og nogle partier i kampesten. Koret har senmiddelalderligt krydshvælv, mens skibet har bjælkeloft. Den romanske korbue er omtrent bevaret, men lettere omdannet midtpå. Det senmiddelalderlige vesttårn med samtidigt krydshvælv er bygget i munkesten. Det sydvendte våbenhus er fra nyere tid. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links