Dødssyndsmanden.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1440-1460 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Uddrivelsen af Edens Have kombineret med Syndefaldet.
.

Nordre flig. Røde bakterieangreb.

.

Kalkmalerierne i Nørre Nebel Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), dyder og laster, engle, dyr, indskrifter, moraliteter, fabler og talemåder og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne stjerne og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. På trods af maleriernes nuværende tilstand er de meget fint malede og har motiver, som kun findes her. Specielt skal fremhæves figuren, hvorfra fire slanger bugter sig. Ved afdækningen kunne ses mindst seks, men muligvis har der været syv, og motivet kan herved have forestillet Dødssyndemanden. I det danske materiale findes der flere udsmykninger med Dødssyndemanden, men denne er den eneste, hvor slangerne er gengivet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Der er bevaret kalkmalerier i korets 1. fags nordkappe, 2. fags østkappe, 2. fags sydkappe og 2. fags nordkappe. I korets øvrige kapper er malerierne helt forsvundet, eller kapperne har muligvis aldrig været udsmykkede. I disse kapper er den oprindelige overfladebehandling bevaret, men med mange reparationer. Kalkmalerierne er ikke færdigrestaureret og fremstår meget fragmentariske. Malerierne i 1. fags nordkappe og 2. fags østkappe er til trods for skader bedst bevarede. I første hvælvfag er der store revnedannelser i østkappen, sydkappen og nordkappen, hvilket kan være sætningsrevner. Der ses en del angreb af lyserøde bakterier, hvorfor de klimatiske forhold bør kontrolleres. Maleriernes nuværende bevaringstilstand bør undersøges nærmere med henblik på restaurering.

Kirken

Nørre Nebel Kirke består af romansk skib opført af granitkvadre og tufsten med en formentlig senromansk vestforlængelse af munkesten og genanvendte granitkvadre. Kor fra 1275-1300 med to samtidige krydshvælv, som ligeledes er i granit og munkesten. Derudover har kirken to senmiddelalderlige tilbygninger. Et tårn i vest med samtidigt krydshvælv af munkesten og genanvendte kvadre og et våbenhus foran skibets syddør opført af munkesten. Det forlængede skib har fladt loft. Skib og vestforlængelse har bjælkeloft, og der er flere store senere murgennembrud til vinduer, hvoraf et enkelt er tilmuret. Det meste af kirkens granitkvadre står i blank mur, mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links