Ornamental udsmykning på ribber og langs bue samt passerroset i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue samt i kapper.
.

Kalkmalerierne i Janderup Kirke forestiller topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset, sparre, blomst (stilistisk) og krabbeblad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kirken har to udsmykninger. I koret er en enkel ornamental udsmykning, mens skibets tre hvælv er udsmykket af Liljeværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I skibets 3. hvælvfag forekommer partielt saltskader med nedbrudt farve- og kalklag til følge. I skibets 2. fags sydvestre kappeflige er kalkbunden misfarvet på grund af fugt og salte. I flere af kapperne i skibets 1. og 2. fag forekommer lyserøde mikrobielle angreb.

Kirken

Den romanske kirkes kor er bygget overvejende i granitkvadre, mens indermuren hovedsageligt står i kampesten. Skibets østlige partier er bygget som koret, mens det mod vest tiltagende er opført i tegl. O. 1500 fik skibet indsat tre ottedelte hvælv og blev forhøjet en halv meter, mens koret samtidig eller kort efter fik krydshvælv. Korbuen er omsat. Det sengotiske vesttårn, opført i munkesten, er ældre end overhvælvingen af skibet. Tårnet har samtidigt, ottedelt hvælv og samtidigt trappehus mod syd. Et sengotisk sakristi med samtidigt krydshvælv er opført i munkesten ved korets nordmur. To formentlig senmiddelalderlige våbenhuse på skibets nord-og sydside er begge nedbrudt o. 1900, hvorefter tårnet har fungeret som våbenhus. Korets sydmur og den nedre del af skibets langmure står i blank mur, mens resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links