Fragment af en atypisk passerroset.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1525 (1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Våbenskjoldfrise formentlig for slægten Rekhals.
.

Kalkmalerierne i Billum Kirke forestiller våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet passerroset.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Interessant våbenskjoldfrise formentlig for slægten Rekhals.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på korbuens vange er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Våbenfrisen på triumfvæggen mod syd er tilsmudset og skæmmet af farveændringer i både den tonede kalk, der er anvendt til reparation, samt i farveretoucheringerne. Der ses en del revnedannelser, som kan betyde, at malepuds kan være løs.

Kirken

Den senromanske kirke med apsis, kor og skib er bygget i tufsten på skråkantsokkel af granit, en del af murværket er dog i nyere tid omsat med tegl. Kor og skib har bjælkeloft, mens apsis har halvkuppelhvælv. Den romanske, halvrunde korbue er bevaret. Det senmiddelalderlige sakristi nord for koret er opført i munkesten og har samtidigt krydshvælv. Vesttårnet med krydshvælv og det sydvendte våbenhus er begge opført i munkesten i sen middelalder. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links