Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue samt kapper.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue samt kapper. Våbenskjold, formentlig for Niels Lange, og bomærke i kapperne.
.

Kalkmalerierne i Alslev Kirke forestiller bomærker og våbenskjolde. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), krabbeblad og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Velbevaret udsmykning af korets og skibets første hvælv malet af Liljeværkstedet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I korets hvælv ses omfattende skader på grund af aktive saltvandringer. Flere steder er farve- og kalklag gået tabt, og partielt er malebunden blotlagt og nedbrudt. I et mindre område på den nordvestre ribbe i korets nordkappe er murværket blotlagt. I skibets hvælv ses mindre aktive saltskader samt angreb af lyserøde bakterier.

Kirken

Kor og skib er tidligt i 1200-tallet bygget i flere tempi på en profileret dobbeltsokkel af granit. Koret og skibets østlige del er opført i granitkvadre og skibets vestlige del i rhinsk tufsten. Korbuen har vanger af granit, mens buen er af tuf. Kor og skib fik i 1500-tallets første årtier i alt tre ottedelte hvælv. Det smalle, senmiddelalderlige vesttårn er opført i munkesten med med 5-6 skifter granitkvadre nederst, men er nu skalmuret. Tårnet har samtidigt krydshvælv og et lidt yngre trappehus mod nord. Et sydvendt våbenhus er stærkt ombygget i nyere tid. Kirkens granitpartier står i blank mur, mens resten er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Varde Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links