Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1240-1350 (1275-1375 Tidlig gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbue mod nord før restaureringen i 2016.
.

Kalkmalerierne i Blistrup Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet og Kain og Abels historie. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), dyr, engle og helgener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Værkstedet tilsyneladende ikke kendt fra andre kirker. To udmalinger inden for ca. 100 år.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. I korets hvælv ses udbredte saltskader fortrinsvis i vestkappens og nordkappens kalkbund samt i vestkappens motiv. I korbuen optræder tillige saltskader fortrinsvis i den oprindelige malebund. Udsmykningen er generelt kraftigt opmalet.

Kirken

Blistrup Kirke har romansk kor og skib opført i rå kampesten med detaljer i kridtsten. Korbuen er udvidet i første halvdel af 1200-tallet. Ca. 1300 blev koret overhvælvet, mens skibets hvælv er fra ca. 1400. I senromansk tid opførtes et vesttårn i munkesten på kampestenssyld og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Tårnet er forhøjet i senmiddelalderen. Sakristiet på korets nordside er opført i munkesten i første halvdel af 1500-tallet. Våbenhuset på skibets sydside er opført i 1800-tallet som afløser for en senmiddelalderlig bygning.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Gribskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links